วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ครู กศน.

อุดมการณ์ การเป็นครู กศน. ต้องเป็นผู้ที่หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องเป็นผู้สร้างคนและให้โอกาสคนที่ต้องการเรียนรู้